Değerlerimiz

Enerji sektörü, birçok oyuncunun büyük bir arenada rekabet ettiği, son derece karmaşık, dinamik ve değişken zeminli bir arenadır. Kamuoyunun faaliyetlerimizi nasıl yürüttüğümüzü, hangi sonuç ve başarılara imza attığımızı yakından takip ettiğini çok iyi biliyoruz. Hangi hedefleri gerçekleştirmek istediğimiz, sürdürülebilir nitelikte başarılı çözümleri nasıl başaracağımız, temel değerlerimizde ifadesini bulmuştur. Etra’nın benimseyip tavizsiz uyguladığı değerleri aşağıda bulacaksınız. Bu değerler, şirketimizin gelecek hedeflerini yansıtan bir manifesto niteliğindedir. Her koşul ve zeminde kararlarımızın ve icraatımızın bu değerleri yansıtmasını gözetir, değerlerimizi faaliyetlerimize taşımanın, hissedar, müşteri, çalışan, tedarikçi ve hizmet sunduğumuz topluluklar için uzun vadeli kazanımlar yarattığının bilinci ile hareket ederiz.

Ekibimiz: Etra, değer zincirini “ticaret, tedarik, satış süreçler” olarak yeniden tanımlamıştır. Geleneksel olarak, bu alandaki şirketler, sadece tedarik ile ilgili süreçler geliştirmişlerdir. Ancak Etra, değer zincirini tedarikten başlatıp nihai tüketiciye kadar genişletmek suretiyle petrol ürünlerinde sürdürülebilir bir şirket yaratmıştır. Tüm paydaşlarımızı (taşeronlar, tedarikçiler, çalışanlar ve en önemlisi müşteriler) tek ve büyük bir ekibin unsurları olarak görmekteyiz.

Saygı: Etra, kendine has bir konumu olan uluslararası bir oyuncudur. Faaliyet gösterdiği piyasa ve ülkelerin yasa ve kurallarına azami saygı göstermeyi ilke edinen Etra, sürdürülebilir çözümler üretmek adına insanlara ve çeşitliliğe saygıyı da kurumsal bir ilke edinmiştir. Etra, geleneksel değerlerin muhafazası için topluma ve o toplumun benimsediği kültürel değerlere saygılı bir tutum içindedir. Etra, çevrenin korunmasına yönelik kurumsal politika ve felsefesi ile de daha temiz ve sağlıklı yarınların inşasında pay sahibi olmayı hedeflemektedir.

Profesyonellik: Etra, bölgedeki lider ticaret şirketlerinden biri olma yolunda ilerlerken, başarının asli unsurunun profesyonellikten geçtiğini bilerek hareket eder. Şirket, genç ve yetenekli insan kaynağına yatırım yapmakta, en değerli varlığının çalışanları olduğuna inanmaktadır.

Değerlerimiz